Wednesday, June 19, 2019

Butterfly

Gọi là làm tình kiểu bướm bởi vì khi quan hệ theo các tư thế này, tay chân của chàng và này đưa ra như hình con bướm đang dang cánh. Chuyên mục gồm các video giới thiệu về tư thế làm tình kiểu bướm và các biến thể của nó

BÀI MỚI

XEM NHIỀU

VIDEO

TƯ THẾ QUAN HỆ

KINH NGHIỆM, BÍ QUYẾT