Nhà Thiết Kế Tay Ngang, Ruby Phạm | Bí Mật Của Tạo Hóa

0
243

Xem chương trình của tạo hóa, tập: Nhà Tay Ngang, Ruby Phạm | Bí Mật Của Tạo Hóa

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:
“BÍ MẬT CỦA TẠO HÓA’ một chương trình thường được phát sóng trên vào 23h tối chủ nhật hàng tuần. Nội dung là những cuộc trao đổi của về các trong , vợ và xã hội hằng ngày…

Nguồn: Youtube