UẤT ỨC giùm chàng kỹ sư NÍN NGHẸN vì cô vợ Đồng Tháp cấm vận 4 năm 6 tháng mới cho ẤY ?

30
187541

Xem son UẤT ỨC giùm chàng kỹ sư NÍN NGHẸN vì cô vợ Đồng Tháp cấm vận 4 năm 6 tháng mới cho ẤY ?
Nguồn: Channel

30 BÌNH LUẬN

  1. Mấy cha cmt nói chị này tính kỳ thì chắc nào giờ chưa gặp gái đàng hoàng quá à, chắc gặp toàn bầy nhầy không à. Haha. Tội nghiệp. Thử đổi ngược lại giới tính của mấy cha coi. Haha