Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê

0
290

Tư thế làm tình Teaspoons (tạm dịch Muỗng cà phê)

video

Description

Teaspoons is similar to Bodyguard, but kneeling down. A rear-entry position with all the intensity of Doggy Style and with the connectivity of a side-by-side position. To get in this position, the receiver simply kneels in front and is penetrated from behind. This position is especially good in allowing the giving partner access to touch and caress the other’s body, so make sure to keep those hands occupied!

The only difficult part of this sex position might be in aligning the genitals; the easiest fix is a couch cushion or pillow.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Teaspoons

Tạm dịch bằng … Google:

Muỗng cà phê là tương tự như vệ sĩ, nhưng quỳ xuống. Một vị trí phía sau nhập cảnh với cường độ Doggy phong cách và khả năng kết nối của một vị trí bên cạnh. Để có được ở vị trí này, người nhận chỉ đơn giản là kneels ở phía trước và được thâm nhập từ phía sau. Đây là vị trí đặc biệt tốt trong việc cho phép truy cập đối tác đưa rađể chạm và vuốt ve cơ thể của nhau, vì vậy hãy chắc chắn để giữ những bàn tay chiếm đóng!

Phần khó khăn chỉ của vị trí tình dục này có thể liên kết khu vực bộ phận sinh dục; việc sửa chữa đơn giản nhất là một chiếc ghế đệm hoặc gối.

Xem các tư thế làm tình Kiểu úp thìa khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi