Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa

0
3987

làm tình Spoons (tạm dịch Thìa)

video

Description

A great introduction to the world of rear entry positions, it is very difficult to find someone who doesn’t have Spoons in their favorite list. To get into the position, the receiver lies on their side with their partner entering from behind. Not only is this position very intimate, but the penetration angle is great for either g-spot or prostate gland stimulation.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Spoons

Tạm dịch bằng … Google:

Một giới thiệu tuyệt vời với thế giới của vị trí phía sau cụm từ, nó là rất khó khăn đểtìm một người không có thìa trong danh sách ưa thích của họ. Để có được vào vị trí spooning, người nhận nằm trên mặt của họ với của họ đi vào từ phía sau. Không chỉ là vị trí này rất thân mật, nhưng góc thâm nhập là rất tốt cho g-spot hoặc tuyến tiền liệt.

Xem các tư thế làm tình khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi