Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau

0
318

Tư thế làm tình Rear Entry (tạm dịch Cụm từ phía sau)

video

Description

Essentially a rotated form of the Spoons position, the Rear Entry position is both hot and intimate. There are two main ways to engage in rear entry sex. The receiver can either have their legs apart (as shown here) and with their partner’s legs between them, or they can have their legs almost closed with their partner’s legs on the outside. Although the first method provides easier access, and therefore deeper penetration, the latter positions the penis or strap-on at an angle for better stimulation of the G-Spot or prostate gland.

The receiver’s buttocks should be pushed up in the air, like a small hump. If entry is difficult, try placing a pillow under the receiver’s pelvis. Also, while the giver is mounted on the receiver, the receiver can masturbate.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Rear Entry
Tạm dịch bằng … Google:

Về cơ bản là một hình thức xoay về vị trí thìa, vị trí phía sau mục là nóng và thân mật. Không có hai cách chính để tham gia vào các mục phía sau quan hệ tình dục. Người nhận có thể có chân của mình ra ngoài (như được hiển thị ở đây) và với các đối tác của họ chân giữa chúng, hoặc họ có thể chân của họ gần như đóng cửa với đôi chân của đối tác bên ngoài. Mặc dù phương pháp đầu tiên cung cấp truy cập dễ dàng hơn, và do đó sâu thâm nhập, sau đó vị trí dương vật hoặc dây đeo vào một góc cho tốt hơn sự kích thích của G-Spot hoặc tuyến tiền liệt.

Mông của người nhận nên được đẩy trong không khí, giống như một u bướu nhỏ. Nếu mục nhập là khó khăn, hãy thử đặt một chiếc gối dưới xương chậu của người nhận. Ngoài ra, trong khi các giver được lắp đặt trên người nhận, người nhận có thể thủ dâm.

Xem các tư thế làm tình Kiểu úp thìa khác::
[post_list_box series=”4803″]

Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi