Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey

0
474

Jockey (tạm dịch Jockey)

video

Description

A variation of Rear Entry, the Jockey position is both hot and intimate. The receiver has their legs almost closed, with their partner’s legs on the outside. This positions the penis or strap-on at an angle for better stimulation of the G-Spot or prostate gland.

The receiver’s buttocks should be pushed up in the air, like a small hump. If entry is difficult, try placing a pillow under the receiver’s pelvis. Also, while the giver is mounted on the receiver, the receiver can masturbate.

This position is great for anal intercourse as well.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Jockey

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể của cụm từ phía sau, vị trí Jockey là nóng và thân mật. Người nhận có của họ gần như đóng cửa, với của bên ngoài. Điều này vị trí hoặc dây đeo vào một góc cho tốt hơn sự của G-Spot hoặc tuyến tiền liệt.

Mông của người nhận nên được đẩy trong không khí, giống như một u bướu nhỏ. Nếu mục nhập là khó khăn, hãy thử đặt một chiếc gối dưới xương chậu của người nhận. Ngoài ra, trong khi các giver được lắp đặt trên người nhận, người nhận có thể thủ dâm.

Vị trí này là tuyệt vời cho giao hợp qua đường hậu môn như là tốt.

Xem các tư thế làm tình Kiểu úp thìa khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi