Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion

0
290

Intersextion (tạm dịch Intersextion)

video

Description

The Intersextion position (previously known as Sleeping Beauty) differs from the Scissors position because the giver’s legs are both between the legs of the receiver. This allows for an unusual angle for penetration, but it comes at the partial expense of comfort. Many people don’t like this position because they find it awkward to position their legs without causing the receiving partner’s bottom leg irritation or pain, but it does have a solid following amongst those who can find the sweet spot.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Intersextion

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí Intersextion (trước đây được biết đến như Sleeping Beauty) khác với vị trí kéo vì các giver đều giữa hai của người nhận. Điều này cho phép một góc không bình thường cho thâm nhập, nhưng nó đi kèm với chi phí một phần của sự thoải mái. Nhiều người không thích vị trí này vì họ tìm thấy nó khó khăn để vị trí của của mình mà không gây kích ứng nhận được dưới chân hoặc đau, nhưng nó có một sau vững chắc trong số những người có thể tìm thấy tại chỗ ngọt.

Xem các tư thế làm tình Kiểu úp thìa khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi