Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng

0
345

Final Furlong (tạm dịch Furlong cuối cùng)

video

Description

This is a very physically intimate rear entry (or anal) pose, characterized by a close embrace and an ingenious use of an ottoman. Teaspoons is the sexual position that bears most similarity to this position; however, it cannot match the likes of a deep forward bend combined with such a wide leg stance.

Lovers can replicate this position by hopping onto a ‘saddle’ and assuming the stance a jockey would take in a race (if you don’t have an ottoman, a low couch arm substitutes fine). The rear jockey pulls their partner in close and begins rocking his hips forward and back.

To create more movement, and easier penetration, the receiver can raise themselves off the furniture slightly by simply putting more weight on their feet or leaning further forward. Rest assured though, there will be enough momentum generated by the forward and back motion to satisfy your needs. (p.s. For those who aren’t horse racing enthusiasts, a furlong is a unit of measuring distance in a horse race.)

Lên đỉnh với tư thế làm tình Final Furlong

Tạm dịch bằng … Google:

Đây là một mục nhập phía sau rất thể chất thân mật (hoặc hậu môn) gây ra, đặc trưng bởi một ôm hôn thân thiết và một sử dụng khéo léo của một đế quốc ottoman. Muỗng cà phê là vị trí mang hầu hết giống nhau đến vị trí này; Tuy nhiên, nó không thể phù hợp với thích của một uốn cong về phía trước sâu kết hợp với một lập trường rộng chân.

Những người yêu thích có thể sao chép vị trí này bằng cách nhảy lên yên ngựa’ một’ và giả lập trường một jockey sẽ mất trong một cuộc đua (nếu bạn không có một đế quốc ottoman, một cánh tay văng thấp thay thế tốt). Các kéo jockey phía sau của họ ở gần và bắt đầu rocking hông của mình về phía trước và trở lại.

Để tạo nhiều chuyển động và thâm nhập dễ dàng hơn, người nhận có thể tăng mình ra khỏi các đồ nội thất hơi đơn giản chỉ cần đặt thêm trọng lượng trên đôi chân của mình hoặc nghiêng hơn nữa về phía trước. Yên tâm nghỉ ngơi Tuy nhiên, sẽ có đủ động lực tạo ra bởi các chuyển động về phía trước và trở lại để đáp ứng nhu cầu của bạn. (PS Đối với những người không phải là những người đam mê đua xe ngựa, một furlong là một đơn vị đo khoảng cách trong một cuộc đua ngựa.)

Xem các tư thế làm tình khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi