Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross

0
940

Tư thế làm tình Cross (tạm dịch Cross)

video

Description

The Cross position differs from the Scissors positions because the giver lies at right angles to the receiver, with their lower body under both the receiver’s bent legs; the receiver being laid on their back in the Missionary position. This angle decreases skin contact but allows for a more unique angle for penetration.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Cross

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí chéo khác với các vị trí kéo vì các giver nằm góc với người nhận, với cơ thể của họ thấp dưới chân cong cả của người nhận; người nhận được đặt lườn vào ngày trở lại của họ ở vị trí truyền giáo. Góc này làm giảm da nhưng cho phép một góc độc đáo hơn cho thâm nhập.

Xem các tư thế làm tình Kiểu úp thìa khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi