Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế

0
261

Booster Seat (tạm dịch Ghế)

video

Description

The secret to executing a successful Booster Seat is to attain the right momentum; although, it does help if the giver has arms powerful enough to make it happen!

This rear entry position is also ideal for anal, and is intense and physically exerting. The receiver looks as though they’re sitting in a chair, but in reality they’re held up at the waist by their partner. The receiver uses the structure under their feet for balance although they are also free to bear some of their own weight (this’ll take part of the strain off the giver); however, it requires a couch or bed that’s low enough to do so.

Here’s a tip for the standing partner – keep your abdominal muscles engaged, your back braced and knees bent; above all else, don’t overdo it or you’ll be sore in the morrow!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Booster Seat

Tạm dịch bằng … Google:

Bí quyết để thực hiện một ghế thành công là để đạt được đà bên phải; mặc dù, nó giúp nếu các giver có cánh tay , đủ để làm cho nó xảy ra!

Vị trí phía sau cụm từ này cũng là nơi lý tưởng cho hậu môn, và là cường độ cao và thể chất gây. Người nhận có vẻ như là mặc dù họ đang ngồi trên ghế, nhưng trong thực tế chúng ta tổ chức tại thắt lưng bởi đối tác của họ. Máy thu sử dụng cấu trúc dưới chân của họ đối với số dư mặc dù họ cũng miễn phí để chịu đựng một số trọng lượng riêng của mình (điều này sẽ mất một phần của sự ra khỏi các giver); Tuy nhiên, nó đòi hỏi một chiếc ghế hoặc giường đó là thấp, đủ để làm như vậy.

Đây là một tip cho các đối tác thường trực – tiếp tục cơ bụng của bạn tham gia, lưng braced và uốn cong đầu gối; trên tất cả nào khác, Đừng lạm dụng nó hoặc bạn sẽcó đau ở morrow!

Xem các tư thế làm tình Kiểu úp thìa khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi