Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ

0
373

Tư thế Bodyguard (tạm dịch Vệ sĩ)

video

Description

The Bodyguard is a position with all the intensity of ‘Doggy Style’, the connectivity of a side-by-side position, and the eroticism that comes with the uniqueness of all of the standing positions. To get in this position, the receiver simply stands in front and is penetrated from behind. This position is especially good in allowing the giving partner access to touch and caress the other’s body, so make sure to keep those hands occupied!

The only difficult part of this sex position is aligning the genitals which can be quite a problem for some couples. The easiest fixes are: standing on a stair, foot stool, couch cushion or, if you are up to it, maybe some heels.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Bodyguard

Tạm dịch bằng … Google:

The Bodyguard là một vị trí Spooning với cường độ ‘Doggy phong cách’, kết nối của một vị trí bên cạnh, và khêu gợi mà đi kèm với sự đáo của tất cả các vị trí thường trực. Để có được ở vị trí này, người nhận chỉ đơn giản là đứng ở phía trước và được thâm nhập từ phía sau. Đây là vị trí đặc biệt tốt trong việc cho phép truy cập đối tác đưa ra để chạm và cơ thể của nhau, vì vậy hãy chắc chắn để giữ những bàn tay chiếm đóng!

Phần khó khăn chỉ của vị trí này liên kết khu vực bộ phận có thể làmột vấn đề đối với một số cặp chồng. Các bản sửa lỗi đơn giản nhất: couch đứng trên một cầu thang, chân ghế, đệm, hoặc nếu bạn đang lên đến nó, có lẽ một số gót.

Xem các tư thế làm tình khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi