Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa

0
245

Tư thế làm tình Bent Spoon (tạm dịch Uốn cong thìa)

video

Description

A variant of the Acrobat position, the Bent Spoon position is one of the favorite positions for intimacy. Unlike its close cousin, regular Rear Entry, this position offers incredible access to the receiver’s chest and neck while offering less penetration angle. To get into the position, the giver lies on a bed with their partner lying on top in line with them, facing the same way and with knees bent. Note: since the receiver doesn’t have very much leverage, movement is mainly the giver’s responsibility.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Bent Spoon

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể của vị trí Acrobat, vị trí cong thìa là một trong các vị trí ưa thích để gần gũi. Không giống như của người Anh em họ gần gũi, thường xuyên phía sau cụm từ, vị trí này có đáng kinh ngạc của người nhận ngực và cổ trong khi cung cấp ít góc thâm nhập. Để có được vào vị trí, các giver nằm ở trên giường với đối tác của họ, nằm trên đầu trang phù hợp với họ, phải đối mặt với cùng một cách và với đầu gối cong. Lưu ý: kể từ khi người nhận không có rất nhiều đòn bẩy, phong trào là chủ yếu là trách nhiệm của các giver.

Xem các tư thế làm tình Kiểu úp thìa khác::

[post_list_box series=”4803″]


Xem các phần khác trong cùng series Spooning:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spoons – Thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Teaspoons – Muỗng cà phê
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rear Entry – Cụm từ phía sau
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Booster Seat – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Intersextion – Intersextion
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bent Spoon – Uốn cong thìa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Final Furlong – Furlong cuối cùng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bodyguard – Vệ sĩ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jockey – Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pearly Gates – Ngọc trai Gates
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cross – Cross
 • Gửi phản hồi