Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường

0
161

The Usual (tạm dịch Thông thường)

video

Description

In The Usual position the receiving partner simply lays back while their partner performs oral from a lying position between the receiver’s legs. The giver can also use their hands to explore the whole of the receiver’s body. Although not overly intimate, this position is a great treat for the receiver…

Lên đỉnh với tư thế làm tình The Usual
Tạm dịch bằng … Google:

Thông thường các fellatio vị trí các đối tác tiếp nhận chỉ đơn giản là đẻ trở lại trong khi đối tác của họ thực hiện uống từ một vị trí nằm giữa hai chân của người nhận. Các giver cũng có thể sử dụng bàn tay của họ để khám phá toàn bộ cơ thể của người nhận. Mặc dù không quá thân mật, vị trí này là một điều trị tuyệt vời cho người nhận…

Xem các tư khác::
[post_list_box series=”4802″]

Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • quan hệ vợ The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi