Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc

0
181

Southern Exposure (tạm dịch Miền Nam tiếp xúc)

video

Description

The Southern Exposure version of fellatio has the receiver lay on their back with their legs raised up to point towards the ceiling. The exact end position will depend on the flexibility of the receiver. This position exposes the groin area to the giving partner who kneels there to perform. The giver is also able to use their hands to caress and explore their partner’s whole body.

This position requires some flexibility on the part of the receiver. Those less flexible might try getting into the position, but stop at the point where the position starts to become uncomfortable. The giver can also help those less flexible by using their hands to support the receiver’s thighs at mid-point. To check out the female equivalent of this position, please click here: Under the Hood.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Southern Exposure

Tạm dịch bằng … Google:

Phiên bản Nam tiếp xúc fellatio có người nhận nằm trên lưng của họ với chân của mình nêu ra đến thời điểm đối với trần nhà. Vị trí chính xác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của người nhận. Vị trí này cho thấy nhiều háng cho cho những người kneels đó để thực hiện. Các giver là cũng có thể sử dụng bàn tay của họ để vuốt ve và khám phá các của toàn bộ cơ thể.

Vị trí này đòi hỏi một số linh hoạt trên một phần của người nhận. Những người ít linh hoạt có thể thử nhận được vào vị trí, nhưng dừng lại ở điểm nơi mà các vị trí bắt đầu trở nên khó chịu. Các giver cũng có thể giúp đỡ những người kém linh hoạt bằng cách sử dụng bàn tay của họ để hỗ trợ cho bắp đùi của người nhận tại điểm giữa. Kiểm tra tỷ tương đương với chức vụ này, xin vui lòng bấm vào đây: Under the Hood.

Xem các tư thế Nàng chàng bằng miệng khác::

[post_list_box series=”4802″]


Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi