Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước

0
308

Tư thế Plumber (tạm dịch Thợ sửa ống nước)

video

Description

The Plumber version of fellatio has the receiver kneeling on all fours, with the giver laying further down the bed with their head between the receiver’s knees. The giver performs oral and can use their hands to caress and explore their partner’s whole body. The receiver can dip and raise their dips to carefully thrust in and out of the giver’s mouth.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Plumber
Tạm dịch bằng … Google:

Phiên bản thợ sửa ống nước fellatio có người nhận quỳ trên tất cả các fours, với việcđặt giver tiếp tục xuống giường với đầu của họ giữa đầu gối của người nhận. Các giver thực hiện bằng miệng và có thể dùng tay để và khám phá các đối tác của toàn bộ cơ thể. Người nhận có thể nhúng và nâng cao của dips cẩn thận lực đẩy vào và ra khỏi các giver miệng.

Xem các Nàng chàng bằng miệng khác::
[post_list_box series=”4802″]

Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • vợ Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi