Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow

0
205

Peepshow (tạm dịch Peepshow)

video

Description

The Peepshow version of fellatio has both partners lying on their sides, both facing the same way, head-to-toe. The receiver opens their legs to allow their partner’s head between their thighs from behind. The giver performs oral from a side-laying position. The giver is also able to reach around and use their hands to caress and explore their partner’s lower body.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Peepshow

Tạm dịch bằng … Google:

Phiên bản Peepshow fellatio có cả hai nằm trên các cạnh của họ, cả hai phải đối mặt với cùng một cách, đầu ngón chân. Người nhận mở ra chân của mình để cho phép các của họ đầu giữa đùi của họ từ phía sau. Các giver thực hiện uống từ một vị trí lắp đặt bên. Các giver cũng là có thể tiếp cận với xung quanh và sử dụng bàn tay của họ để vuốt ve và khám phá các của họ thấp hơn cơ thể.

Xem các bằng miệng khác::

[post_list_box series=”4802″]


Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi