Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình

0
258

Tư thế làm tình His Suplex (tạm dịch Suplex của mình)

video

Description

The His Suplex position of the fellatio family has the receiver laying face-up with on their back on the floor and their lower body sloped up along the thighs of the giver, who is sat on a couch or edge of the bed. The receiver relaxes while their partner performs oral from a seated position. The position immobilizes the receiver, who simply watches the giver perform. The receiver can also use their own hands to caress and explore their partner’s body.

Lên đỉnh với tư thế làm tình His Suplex
Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí của ông Suplex của gia đình fellatio có nhận đặt lên mặt với ngày trở lại của họ trên sàn nhà và cơ thể thấp hơn của họ thoai thoải, nghiêng lên dọc đùi giver, người ngồi trên ghế hoặc cạnh giường. Người nhận thư giãn trong khi đối tác của họ thực hiện uống từ một vị trí ngồi. Vị trí immobilizes thu, những người chỉ đơn giản làđồng hồ giver thực hiện. Người nhận cũng có thể sử dụng tay của chính họ để vuốt ve và khám phá cơ thể của đối tác của họ.

Xem các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng khác::
[post_list_box series=”4802″]

Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi