Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68

0
325

Tư thế His 68 (tạm dịch Ông 68)

video

Description

One short of the Inverted 69 Position, this arrangement is called the His 68 position. The performer lies down with the receiver on top of them, facing the same way, in head-to-toe fashion. The position is great for both and analingus, just make sure to put pillow under the giver’s head to reduce the neck strain. Conveniently, this position affords excellent opportunities for the performer to use their hands all over their partner’s body.

Lên đỉnh với tư thế làm tình His 68

Tạm dịch bằng … Google:

Một ngắn Inverted 69 vị trí, sắp xếp này được gọi là vị trí của ông 68. Các biểu diễn nằm với người nhận trên đầu trang của họ, phải đối mặt với cùng một cách, trong một thời trang đầu ngón . Vị trí tuyệt vời cho fellatio và analingus, chỉ cần chắc chắn để đặt một chiếc gối dưới các giver đầu để giảm sự cổ. Thuận tiện,vị trí này dành cho các cơ hội tuyệt vời cho người biểu diễn sử dụng bàn tay của họ trên khắp cơ thể của của họ.

Xem các tư thế làm tình bằng miệng khác::

[post_list_box series=”4802″]


Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi