Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại

0
174

làm tình Head Rest (tạm dịch Đầu còn lại)

video

Description

The Head Rest version of has both partners lying on their sides, facing head-to-toe. The receiver relaxes while their partner performs oral from a laying position. The facing head-to-toe is more intimate and (if both wish)the receiver is able to use their own hands and mouth to caress and explore their partner’s lower body, or just enjoy the sensuality of the physical closeness.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Head Rest

Tạm dịch bằng … Google:

Phiên bản còn lại đầu fellatio có cả hai nằm trên các cạnh của họ, đối diện với đầu ngón . Người nhận thư giãn trong khi đối tác của họ thực hiện từ một vị tríđặt. Người đứng đầu phải đối mặt với-to-toe là thân mật hơn và (nếu cả hai đều muốn) người nhận có thể sử dụng tay và miệng của riêng họ để vuốt ve và khám phá cơ thể thấp hơn đối tác của họ, hoặc chỉ cần tận hưởng say đắm nhục dục vật lý.

Xem các tư Nàng chàng bằng miệng khác::

[post_list_box series=”4802″]


Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi