Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ

0
184

Tư thế Cinema Stroke (tạm dịch Rạp chiếu phim đột quỵ)

video

Description

Cinema Stroke is the only blowjob position on the books where one person receives oral loving with both lovers seated side by side. It’s versatile, fun and a great way to spark some unexpected loving with your fella; just unzip and suck!

The giver ought to mind the angle and intensity with which they perform , as Cinema Stroke can be conducive to neck strain. The best way to mitigate this is for the giver to twist their body at the waist and square their shoulders toward the target. You can also switch sides!

If this is foreplay, or the receiver gets tired, this pose is great to transition to Mastery – Kneeling…

Lên đỉnh với tư thế làm tình Cinema Stroke
Tạm dịch bằng … Google:

Rạp chiếu phim đột quỵ là vị trí blowjob duy nhất trong danh sách nơi mà một trong những người nhận được yêu thương bằng miệng với cả những người yêu thích ngồi cạnh nhau. Nó là linh hoạt, thú vị và một cách tuyệt vời để tia lửa một số yêu thương bất ngờ với các fella của bạn; chỉ cần giải nén và suck!

Các giver nên nhớ các góc độ và cường độ mà họ thực hiện fellatio, như rạp chiếu phim đột quỵ có thể được lợi cho cổ. Cách tốt nhất để giảm thiểu điều này là dành cho các giver twist cơ thể của họ ở thắt lưng và vuông vai của họ hướng tới mục tiêu. Bạn cũng có thể chuyển đổi bên!

Nếu đây là foreplay, hoặc nhận được mệt mỏi, tư thế này là tuyệt vời để chuyển sang làm chủ – quỳ…

Xem các tư Nàng kích thích chàng bằng miệng khác::
[post_list_box series=”4802″]

Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi