Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều

0
289

Tư thế Atten hut (tạm dịch Một túp lều)

video

Description

Incredibly versatile in terms of locations where it can be performed, frequent visits to the Atten-hut (Standing ) position are a part of every man’s ideal life. The receiver simply stands or leans against a wall while their partner performs oral on them from a kneeling position. The position offers great access to the receiver’s scrotum and anus (if they are ok with some anal play).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Atten hut

Tạm dịch bằng … Google:

Vô cùng linh hoạt về địa điểm nơi mà nó có thể thực hiện, thường xuyên truy cập vào vị trí một túp lều (đứng Fellatio) là một phần của cuộc sống của mỗi lý tưởng. Người nhận chỉ đơn giản là viết tắt của hoặc leans chống lại một bức tường trong khi của họ thực hiện uống vào chúng từ một vị trí quỳ. Vị trí cung cấp truy cập tuyệt vời đến bìu và hậu môn của người nhận (nếu họ là ok với một số chơi hậu môn).

Xem các bằng miệng khác::

[post_list_box series=”4802″]


Xem các phần khác trong cùng series Fellatio:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Gửi phản hồi