Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster

0
644

Tư thế làm tình Viennese Oyster (tạm dịch Vienna Oyster)

video

Description

In the Viennese Oyster position the receiver lays on their back with their lower back and legs raised all the way up so that their ankles are crossed behind their own head. The exact end position will depend on the flexibility of the receiver. This position totally exposes the groin area to the giving partner who lays atop the receiver to perform. The giver moves up and down on the receiver to create friction. The giver needs to use their hands to support their own body weight so as not to crush the receiver.

This position requires considerable flexibility on the part of the receiver and it cannot be (fully) achieved by most, but it is wonderfully “naughty” due to the feeling of being totally exposed. Those less flexible might try getting into the position, but stop at the point where the position starts to become uncomfortable. The giver can also help those less flexible by using their hands to support the receiver’s thighs at mid-point.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Viennese Oyster
Tạm dịch bằng … Google:

Ở vị trí Vienna Oyster nhận đẻ trên của họ trở lại với lưng và chân lên tất cả các con đường lên để cho mắt cá chân của họ vượt qua phía sau đầu của riêng của họ. Vị tríchính xác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của người nhận. Vị trí này hoàn toàn cho thấy nhiều háng cho đối tác đưa ra những người đẻ trên đỉnh máy thu để thực hiện. Các giver di chuyển lên và xuống trên người nhận để tạo ma sát. Các givernhu cầu sử dụng bàn tay của họ để hỗ trợ trọng lượng cơ thể của mình để không làm lòng người nhận.

Vị trí này đòi hỏi sự linh hoạt đáng kể trên một phần của người nhận và nó không thể được (đầy đủ) đạt được bởi hầu hết, nhưng nó là tuyệt vời “nghịch ngợm” do cảm giác được hoàn toàn tiếp xúc. Những người ít linh hoạt có thể thử nhận được vàovị trí, nhưng dừng lại ở điểm nơi mà các vị trí bắt đầu trở nên khó chịu. Các giver cũng có thể giúp đỡ những người kém linh hoạt bằng cách sử dụng bàn tay của họ đểhỗ trợ cho bắp đùi của người nhận tại điểm giữa.

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::
[post_list_box series=”4801″]

Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi