Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ

0
326

Tư thế làm tình Kneeling Mastery (tạm Quỳ làm chủ)

video

Description

This is one seriously sexy position. Lovers of virtually every fitness and skill level can enjoy the benefits of Kneeling Mastery. It is intimate, erotic, and naturally gives rise to plenty of kissing, thanks to the face to face contact that affords it. Because of its ease and simplicity, couples can go at it for ages!

Find yourselves comfortable couch and have the receiving partner straddle their mate’s lap facing them. Because the receiver can perform this move unassisted, the sitting partner is free to explore their body or augment their movement, using their hands underneath the buttocks to bounce the receiver or draw them closer. However, although this kneeling pose is comfortable and fun, those with knee problems may find it bit of strain.

Using a firmer couch prevents the receiver’s knees from sinking into the cushions, which allows them to move more freely and improves their capacity to go the distance.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Kneeling Mastery

Tạm dịch bằng … Google:

Đây là một trong những vị trí gợi cảm nghiêm túc. Những người yêu thích của hầu như tất cả thể lực và cấp có thể tận hưởng những lợi ích của quỳ làm chủ. Đó là thân mật, khiêu dâm, và tự nhiên cung cấp cho tăng tới rất nhiều hôn, nhờ liên lạc mặt dành cho nó. Vì dễ dàng và đơn giản của nó, cặp chồng có thể đi vào nó cho lứa tuổi!

Tìm cho mình một chiếc ghế thoải mái và có các tiếp nhận, sự dang ra vòng giao phối của họ phải đối mặt với chúng. Bởi vì người nhận có thể thực hiện điều này di chuyển không được trợ cấp, các đối tác tiếp là miễn phí để khám phá cơ thể của họ hoặc tăng cường các phong trào của họ, bằng cách sử dụng bàn tay của họ bên dưới mông để trả lại người nhận hoặc rút ra cho họ gần gũi hơn. Tuy nhiên, mặc dù tư thế quỳ này là thoải mái và vui vẻ, những người có vấn đề về đầu gối có thể tìm thấy nó một chút căng một.

Bằng cách sử dụng một chiếc ghế cứng rắn ngăn đầu gối của người nhận chìm vào đệm, mà cho phép họ di chuyển tự do hơn và cải thiện của họ để đi khoảng cách.

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi