Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan

0
283

Drill (tạm dịch Máy khoan)

video

Description

To get into the Drill position, the receiver lies on their back and wraps their legs around their partner who mounts from above. Although it is very similar to the Missionary position, the raised legs make a significant improvement in the penetration angle as well as the intimacy of the position, making it a good first step for improving the sometimes monotonous starting position.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Drill

Tạm dịch bằng … Google:

Để có được vào vị trí khoan, người nhận nằm trên lưng của họ và kết thúc tốt đẹp chân quanh đối tác của họ gắn kết từ trên cao. Mặc dù nó là rất tương tự như các vị trí truyền giáo, hai chân nâng lên làm cho một cải tiến đáng kể trong góc thâm nhậpcũng như sự gần gũi của vị trí, làm cho nó một bước đầu tiên tốt để cải thiện vị trí bắt đầu đôi khi đơn điệu.

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • vợ Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi