Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế

0
235

Deck Chair (tạm Ghế)

video

Description

To get in to the Deck Chair position, the receiver lays on their back, pivots their hips so that their legs are in the air, and then bends their knees while the giver enters from a kneeling position while supporting some of their weight on the receiver’s legs. A favorite of many men because of the sense of power that comes from folding their partner, the position definitely doesn’t leave the receiver out. When the giver leans on the receiver legs, it improves the angle of penetration to better target the g-spot or prostate gland.

(For the more flexible, the receiver can pivot the hips higher to place the calves on the giver’s shoulders; see the Folded Deck Chair).

Lên đỉnh với tư thế làm tình Deck Chair

Tạm dịch bằng … Google:

Để vị trí ghế, người nhận nằm trên lưng của họ, pivots hông của họ, do đó chân của họ trong không khí và sau đó uốn cong đầu gối của họ trong khi các giver nhập từ một vị trí quỳ trong khi hỗ trợ một số trọng lượng của họ trên đôi chân của người nhận. Một yêu thích của nhiều người đàn ông vì ý nghĩa của sức mạnh đến từ đối táccủa họ gấp, vị trí chắc chắn không để nhận. Khi các giver leans nhận chân, nó cải thiện góc thâm nhập tốt hơn mục tiêu g-spot hoặc tuyến liệt.

(Cho linh hoạt hơn, người nhận có thể xoay vòng hông cao hơn để đặt các bắp chân trên vai các giver; xem ghế gấp).

Xem các tư thế làm tình Mặt đối mặt khác::

[post_list_box series=”4801″]


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi