Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina

0
121

Tư thế làm tình Vũ nữ ba lê – Ballerina

Tư thế Vũ nữ ba lê là một biến thể độc đáo của tư thế Vũ công. Đây là tư thế làm tình rất thú vị nếu bạn muốn có cảm xúc mới xuất phát từ sự tiếp xúc trực diện. Chàng và nàng chỉ cần đứng đối diện nhau, nàng nâng một chân lên vai của chàng để giúp chàng đi vào dễ dàng hơn. Nếu gặp khó khăn trong việc đặt chân lên vai chàng, nàng có thể đặt chân cạnh ​​hông của anh ấy.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Ballerina

Description

A unique twist on the Dancer position, the Ballerina position is a lot of fun if you are looking for something with more face-to-face contact. Both partners simply stand facing each other, the receiver raises one of their legs to give easier access while their partner helps support it. If the receiver is not very flexible, you may want to try putting the raised leg onto the hip of the giver.


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu Mặt đối Mặt - FacetoFace:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Victory – Chiến thắng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Dancer – Vũ công
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side to Side – Mặt bên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bended Knee – Đầu gối bended
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mastery – Làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drill – Máy khoan
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Slow Dance – Slow Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Jockey – Đảo ngược Jockey
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Mastery – Quỳ làm chủ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary – Nhà truyền giáo bị lộn ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lotus – Quỳ hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Folded Deck Chair – Ghế gấp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Viennese Oyster – Vienna Oyster
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deck Chair – Ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lotus – Hoa sen
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Vũ nữ ba lê – Ballerina
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jellyfish – Sứa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Book Ends – Kết thúc cuốn sách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Delight – Thỏa thích
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Missionary – Truyền giáo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Piston – Pít tông
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Stand and Carry – Đứng và vận chuyển
 • Gửi phản hồi