Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy

0
359

Tư thế làm tình Twisted Doggy (tạm dịch Xoắn Doggy)

Description

This is a variation of Doggy-Style that due to the extreme body angles means that the penis is most likely too far away from the vagina for it to be practical; this position is therefore most suited to anal sex. The receiver is on knees with the upper body lowered.The giver faces away and crouches over the receiver’s rear end; pointing the penis at a downward angle the giver inserts and then thrusts up and down.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Twisted Doggy

Tạm dịch bằng … Google:

Đây là một biến thể của Doggy phong cách mà do góc cực kỳ cơ thể có nghĩa rằng dương vật là rất có thể quá xa từ âm đạo cho nó sẽ được thực hiện; vị trí này là do đó phù hợp nhất để quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Nhận được trên đầu gối với trên cơ thể hạ xuống. Các giver khuôn mặt đi và crouches trong các kết thúc phía sau của người nhận; chỉ dương vật ở một góc xuống các giver chèn và sau đó đẩy lên và xuống.


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi