Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa

0
161

Tư thế làm tình Turtle (tạm dịch Con rùa)

Description

The Turtle is similar to the Bassett Hound variation of Doggy Style, but higher from the floor with the receiver on all fours, butt pushed back with legs almost together. Their partner kneels behind holding on to the receiver’s bottom or sides. Because the receiver’s rear is pushed right back penetration is still easy and deep!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Turtle

Tạm dịch bằng … Google:

Con rùa là tương tự như các biến thể Bassett Hound Doggy phong cách, nhưng cao hơn từ sàn nhà với thu trên tất cả các fours, Mông đẩy lùi với chân gần như nhau. Đối tác của họ kneels phía sau đang nắm giữ vào đáy hoặc bên người nhận. Bởi vì phía sau người nhận được đẩy ngay lại thâm nhập là vẫn dễ dàng và sâu sắc!


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi