Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách

0
163
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 12 bài viết thuộc series Doggystyle

làm tình Standing Style (tạm dịch Đứng )

Description

This is Standing Doggy-Style. In a venue where lying down is undesirable, this is a great position to practice. It is highly advised that the receiver find a suitably secure object to hold onto or balance themselves against; this will allow for a more enjoyable experience, faster thrusting, and less likely-hood of falling over.

For variation the receiver should try spreading their legs apart or bringing them together. However, the farther you spread your legs the deeper the giver is going to have to squat to gain access; say hello to burning quads. To overcome height differences, the giver should try squatting, or the receiver should be given something to stand on.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Standing Doggy Style

Tạm dịch bằng … Google:

Đây là phong cách Doggy đứng. Trong một địa điểm nằm ở đâu không mong muốn, đây là một vị trí tuyệt vời để thực hành. Nó là rất cao nên nhận tìm thấy một đối tượng phù hợp an toàn để giữ chặt hoặc cân bằng bản thân mình chống lại; Điều này sẽ cho phép cho một kinh nghiệm hơn, nhanh hơn thrusting, và ít có khả năng mui xe của ngã hơn.

Cho các biến thể nhận nên thử lây lan chân của mình ngoài hoặc mang chúng với nhau. Tuy nhiên, các xa hơn về phía lây lan của chân các sâu hơn các giver làsẽ có để ngồi xổm để truy cập; nói Xin chào với đốt quads. Để vượt qua những khác biệt về chiều cao, các giver nên thử ngồi xổm, hay người nhận nên được đưa ra một cái gì đó để đứng trên.

Xem các tư thế làm tình khác::
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa