Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm

0
304

Pump (tạm dịch Máy bơm)

Description

The Pump position has the receiver straddling a chair, with their partner crouching on the chair seat behind them. The receiver should stabilize the chair by holding its back as care should be taken not to tip the chair (and giver) over in the excitement!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Pump

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí máy bơm có bộ tiếp nhận nằm một cái ghế, với các đối tác của họ crouching trên ghế ghế phía sau họ. Người nhận cần ổn định các ghế bằng cách giữ trở lại của nó như chăm sóc cần được thực hiện không phải là để tip ghế (và giver) hơn trong sự phấn khích!


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi