Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù

0
254

Tư thế Prison Guard (tạm dịch Bảo vệ nhà tù)

Description

Prison Guard position is very similar to Ben Dover, but with the receiver bending over at the waist, but with the receiver’s wrists pulled back and held by the giver (as if cuffed together). Bending over pushes the pelvis back against the giver allowing easier and deeper penetration, but is otherwise less intimate than the regular Standing version.

Note: Make sure you use a good chair!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Prison Guard

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí Guard nhà tù là rất tương tự như Ben Dover, nhưng với người nhận uốn qua ở thắt lưng, nhưng với người nhận cổ tay kéo trở lại và được tổ chức bởi các giver (nếu như còng với nhau). Uốn qua đẩy xương chậu quay lại chống lại các giver cho phép dễ dàng hơn và sâu hơn, nhưng là không ít thân mật hơn phiên bản thường trực thường xuyên.

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng một chiếc ghế tốt!


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi