Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead

0
199

Tư thế làm tình Jugghead (tạm dịch Jugghead)

Description

If you really want to eroticize woman on top sex, Jugghead will bring it to a fevered pitch. It shares many things in common with Missionary – Inverted with two distinct advantages: 1. it creates a unique sensation of penetration due the elevation of the supine lover’s hips; and 2. the receiver gets to be face-to-breast for the duration of coupling – feel free to rub, kiss or squeeze them!

The receiver arranges their legs along a couch or a low bed as they would for Suplex – His, remembering to lift their buttocks and low back off the ground. The giver gets down on all fours over top of their lover in preparation to ride! The angle is perfect to receive a kinky form of copulation; a combined motion of pumping her butt up & down and rocking her body to & fro.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Jugghead
Tạm dịch bằng … Google:

Nếu bạn thực sự muốn eroticize người phụ nữ về tình dục hàng đầu, Jugghead sẽ đưa đến một sân fevered. Nó chia sẻ nhiều điều chung với nhà truyền giáo – đảo ngược với hai ưu điểm khác biệt: 1. nó tạo ra một cảm giác độc đáo của thâm nhập do độ cao của những người yêu supine hông; và 2. người nhận được có mặt vào vú cho thời gian của khớp nối – cảm thấy tự do để chà, hôn hoặc ép họ!

Người nhận sắp đặt chân của mình dọc theo một chiếc ghế hoặc một chiếc giường thấp như họ sẽ cho Suplex – ông, nhớ để nâng mông của họ và thấp trở lại khỏi mặt đất. Các giver được trên tất cả các fours trên đầu trang của người yêu để chuẩn bị để đi xe! Các góc là hoàn hảo để nhận được một hình thức kinky giao; một chuyển động kết hợp của bơm mông của cô lên & xuống và đung đưa cơ thể của mình đến& fro.


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi