Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận

0
271

làm tình Frog Leap (tạm dịch Ếch nhuận)

Description

To try the Frog Leap position the receiver squats, like a frog, in front of their kneeling partner who enters from behind. The receiver should arch their back to give easier access, and the partner should give a hand in supporting the weight as the position tends to lead to sore thighs for the receiver very quickly.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Frog Leap

Tạm dịch bằng … Google:

Thử vị trí ếch nhảy nhận squats, giống như một con ếch, ở phía trước của các quỳ của họ đi vào từ phía sau. Người nhận nên kiến trúc của họ trở lại để cho dễ dàng truy cập, và các cần giúp một tay trong việc hỗ trợ trọng lượng như các vị trí có xu hướng dẫn đến đau bắp đùi cho máy thu rất nhanh chóng.


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi