Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog

0
238

Tư thế làm tình Bulldog (tạm dịch Chó Bulldog)

video

Description

This variation of Doggy Style position is straightforward; the receiver is on all fours (but with legs closed), with their partner crouches holding on to the receiver’s bottom or sides. Although Bulldog is popular with most givers, some receivers need time to open up to it due to the lack of face-to-face contact. That being said, once they do, they usually become big fans of it as well.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Bulldog

Tạm dịch bằng … Google:

Biến thể này của vị trí Doggy phong cách rất đơn giản; người nhận là trên tất cả các fours (nhưng với chân đóng), với crouches đối tác của họ đang nắm giữ vào đáy hoặc bên người nhận. Mặc dù Bulldog là phổ biến với hầu hết givers, nhận một số cầnthời gian để mở cửa cho nó do thiếu liên hệ trực tiếp. Những gì được nói, một khi họ làm, họ thường trở nên người hâm mộ lớn của nó là tốt.

Xem các tư thế làm tình Kiểu chó khác::

[post_list_box series=”4800″]


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi