Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover

0
182

Ben Dover (tạm dịch Ben Dover)

Description

The Ben Dover position is essentially Standing -Style but with the receiver bending over at the waist. In a venue where lying down is undesirable, this is a great position to practice. It is advised that the receiver place their hands on the floor, or grabs their ankles, to balance themselves; this will allow for a more enjoyable experience, faster thrusting, and less likely-hood of falling over. Bending over pushes the pelvis back against the giver allowing easier and deeper penetration, but is otherwise less intimate than the regular Standing version.

For variation the receiver should try spreading their legs apart or bringing them together. However, the farther you spread your legs the deeper the giver is going to have to squat to gain access; say hello to burning quads. To overcome height differences, the giver should try squatting, or the receiver should be given something to stand on.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Ben Dover

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí Bến Dover là thực chất đứng , nhưng với người nhận uốn qua tại thắt lưng. Trong một địa điểm nằm ở đâu không mong muốn, đây là một vị trí tuyệt vời để thực hành. Nó được khuyên rằng người nhận đặt bàn tay của họ trên sàn nhà, hoặc grabs mắt cá chân của họ, để cân bằng bản thân; Điều này sẽ cho phép cho một kinh nghiệm thú vị hơn, nhanh hơn thrusting, và ít có khả năng mui xe của ngã hơn. Uốn qua đẩy xương chậu quay lại chống lại các giver cho phép dễ dàng hơn và sâu hơn, nhưng là không ít thân mật hơn phiên bản thường trực thường xuyên.

Cho các biến thể nhận nên thử lây lan chân của mình ngoài hoặc mang chúng với nhau. Tuy nhiên, các xa hơn về phía bạn lây lan của bạn chân các sâu hơn các giver là sẽ có để ngồi xổm để truy cập; nói Xin chào với đốt quads. Để vượt qua những khác biệt về chiều cao, các giver nên thử ngồi xổm, hay người nhận nên được đưa ra một cái gì đó để đứng trên.


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi