Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound

0
149

làm tình Basset Hound (tạm dịch Basset Hound)

Description

The Bassett Hound variation of Style is so-called because of the closeness of both partners to the floor. The position is straightforward; the receiver on all fours with their partner holding on to the receiver’s bottom or sides. Because of the low position the receiver’s rear is pushed right back, while the giver’s knees are placed to either side of the buttocks. The low position requires degree of flexibility in both partners hips and may not be comfortable for many… but for those who can, the effort is more than worth it!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Basset Hound

Tạm dịch bằng … Google:

Các biến thể Bassett Hound Doggy phong cách là cái gọi là vì sự gần gũi của cả hai đối tác xuống sàn nhà. Vị trí là đơn giản; người nhận trên tất cả các fours với đối táccủa họ đang nắm giữ vào đáy hoặc bên người nhận. Do vị trí thấp phía sau người nhận được đẩy quay lại ngay, trong khi đầu gối của các giver được đặt để hai bên mông. Vị trí thấp đòi hỏi một mức độ của sự linh hoạt trong cả hai đối tác hông và có thể không được thoải mái đối với nhiều người… nhưng đối với những người có thể, các nỗ lực nhiều hơn giá trị nó!


Xem các phần khác trong cùng series Doggystyle:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa
 • Tư thế Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Gửi phản hồi