Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén

0
459

Tư thế làm tình Under the Sink (tạm dịch Dưới bồn rửa chén)

Description

If all ‘plumb-hers’ were this helpful, women would be springing leaks left and right! This standing cunnilingus position makes the receiver feel confident and in control. Moreover, the slightest adjustment on her part (squatting further, tilting, leaning forward, etc.) translates to different pressure and clitoral stimulation that’s tailors perfectly to her needs.

The couple positions themselves as they would in Eve’s Ecstasy, with the exception that she’s facing toward her partner, not away. This pose is a tad easier for her to maintain and gives her a chance to feast her eyes on her lover’s body. Allowing the giver’s head to hover just over the bed edge gives them lots of mobility to pleasure their lover. However, the partners ought to negotiate their movements carefully, so as to avoid the giver straining their neck.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Under the Sink
Tạm dịch bằng … Google:

Nếu tất cả ‘ plumb-cô ấy đã hữu ích này, phụ nữ sẽ springing rò rỉ trái và bên phải! Vị trí cunnilingus đứng này làm cho người nhận cảm thấy tự tin và kiểm soát. Hơn nữa, việc điều chỉnh nhỏ trên một phần của (ngồi xổm nữa, nghiêng nghiêng về phía trước, vv) dịch để áp lực khác nhau và kích thích âm vật là thợ may hoàn hảo cho nhu cầu của mình.

Hai vị trí mình như họ trong Ecstasy Eve, ngoại trừ cô đang đối mặt với đối với các đối tác của mình, không có. Tư thế này là một chút dễ dàng hơn cho cô ấy để duy trì và cho cô ấy một cơ hội để bữa cơm đôi mắt của mình trên cơ thể người yêu của cô. Cho phép các giver đến di chỉ qua giường cạnh mang lại cho họ nhiều tính di động cho niềm vui của người yêu. Tuy nhiên, các đối tác nên thương lượng các phong trào của họ một cách cẩn thận, để tránh các giver căng thẳng cổ của họ.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi