Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu

0
384

Tư thế làm tình Under the Cuckoo’s Nest (tạm dịch Theo tổ chim cúc cu)

Description

This position can wake up the carnal appetite in anyone, and is one that endows sheer pleasure on the receiver. Standing with one leg up on a chair or couch, the other partner sits below, face-to-genitals. The givers hands are free to caress breasts, buttocks, legs and stomach.

If the receiver’s height makes it awkward to perform oral sex, the giver can be propped up with pillows. The receiver could also don a pair of high heels, which would be an additional visual delight.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Under the Cuckoo's Nest

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí này có thể thức dậy sự thèm ăn carnal trong bất cứ ai, và là một trong đó endows niềm vui tuyệt đối trên người nhận. Đứng với một chân lên trên một chiếc ghế hoặc ghế dài, các đối tác khác ngồi dưới đây, bộ phận sinh dục mặt. Bàn tay tặng được miễn phí để vuốt ve vú, Mông, chân và dạ dày.

Nếu người nhận chiều cao làm cho nó khó khăn để thực hiện làm tình bằng miệng, các giver có thể được propped lên với gối. Người nhận cũng có don một đôi giày cao gót, đó sẽ là một thỏa thích hình ảnh bổ sung.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi