Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face

0
604

Riding The North Face (tạm dịch Ngựa North Face)

Description

All the pleasure and control of Cow Girl also comes in the oral flavor via the Riding the North Face position. The performing partner lies back on bed or the floor and has their partner kneel over their face. The position is popular because the receiver has great deal of control on what their partner is doing; they can lower their bodies for more pressure, raise them for less pressure, or rock forward and backward to change the area of focus.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Riding The North Face

Tạm dịch bằng … Google:

Tất cả các niềm vui và kiểm soát của Cow Girl cũng đi kèm trong các hương vị uốngqua cưỡi vị trí tình dục mặt Bắc. Đối tác trình diễn nằm lại trên một chiếc giường hoặc sàn nhà và có đối tác của họ quỳ xuống trên khuôn mặt của họ. Vị trí này là phổ biến vì người nhận có rất nhiều kiểm soát đối tác của họ gì; họ có thể làm giảm cơ thể của họ cho áp lực nhiều hơn, tăng chúng cho ít áp lực, hoặc đá về phía trước và lạc hậu để khu vực tập trung.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • quan hệ Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi