Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68

0
447

Her 68 (tạm dịch Cô 68)

Description

One short of the 69, this arrangement is called the Her 68 position. The performer lies down with the receiver on top of them, facing the same way, in a head-to-toe fashion. The position is great for both cunnilingus and analingus, just make sure to put a pillow under the giver’s head to reduce the neck strain. Conveniently, this position affords excellent opportunities for the performer to use their hands all over their partner’s body.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Her 68

Tạm dịch bằng … Google:

Một ngắn trong 69, sắp xếp này được gọi là vị trí của cô 68. Các biểu diễn nằm với người nhận trên đầu trang của họ, phải đối mặt với cùng một cách, trong một thời trang đầu ngón chân. Vị trí tuyệt vời cho cả hai cunnilingus và analingus, chỉ cần chắc chắn để đặt một chiếc gối dưới các giver đầu để giảm sự cổ. Thuận tiện, vị trí này dành cho các cơ hội tuyệt vời cho người biểu diễn sử dụng bàn tay của họ trên khắp cơ thể của của họ.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi