Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm

0
417

Tư thế làm tình Forbidden Fruit (tạm dịch Trái Cấm)

Description

Forbidden Fruit is a very intimate and sensual position as the receiver is totally exposed to the giver. The variety and intensity of oral pleasure possible in this position (cunnilingus and/or analingus) should quickly help overcome any initial embarrassment from being so exposed. The receiving partner lies on their front (knees up and out) with a pillow under their stomach while their partner kneels behind and between their legs. The position is especially erotic because the receiver cannot easily see what is about to happen and can be pleasantly surprised… again… and again!

Lên đỉnh với tư thế làm tình Forbidden Fruit

Tạm dịch bằng … Google:

Trái cấm là một vị trí rất thân mật và gợi cảm như nhận là hoàn toàn tiếp xúc với cácgiver. Sự đa dạng và cường độ của niềm vui miệng có thể ở vị trí này (cunnilingus hoặc analingus) nhanh chóng sẽ giúp khắc phục bất kỳ lúng túng ban đầu từ đang được tiếp xúc như vậy. Đối tác nhận nằm ở phía trước của họ (đầu gối lên và ra) với một chiếc gối dưới dạ dày của họ trong khi đối tác của họ kneels phía sau và giữa hai chân của mình. Vị trí này là đặc biệt là khiêu dâm vì người nhận không thể dễ dàng nhìn thấy những gì là về để xảy ra và có thể được ngạc nhiên… một lần nữa… và một lần nữa!


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi