Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag

0
1313

Tư thế làm tình Feedbag (tạm dịch Feedbag)

Description

The receiver definitely won’t mind if the giver gets ‘food’ all over their face; that’s the beauty of Feedbag! Satisfaction abounds in this unconventional method of ; if all goes well, the gratification can also be mutual!

The receiver is arranged in a similar manner to Arch. She gets into a half bridge position on a couch or low bed. As the receiver straddles the other lover’s head with their thighs, the giver can support the other’s bottom half with their shoulders and gain full front access to the erogenous zones. The receiver’s weight ought to be distributed evenly across their shoulders, neck and head. If they are comfortable maintaining this pose, the receiver can reach underneath and grasp her partner’s genitals, engaging in a lover’s handshake or stroke.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Feedbag

Tạm dịch bằng … Google:

Người nhận chắc chắn sẽ không nhớ nếu các giver được trên tất cả các khuôn mặt của họ; đó là vẻ đẹp của Feedbag! Sự hài lòng abounds trong phương pháp đáo này của cunnilingus; Nếu mọi việc suôn sẻ, sự hài lòng cũng có thể lẫn nhau!

Người nhận được sắp xếp theo cách thức tương tự như để kiến trúc. Cô nhận được vào một nửa cầu vị trí trên một chiếc ghế hoặc giường thấp. Như người nhận nằm giữa người tình khác đầu với đùi của họ, các giver hỗ trợ của khác dưới một nửa với vai của mình và truy cập đầy đủ trước các khu vực erogenous. Trọng lượng của người nhận nên được phân bố đều trên khắp các vai, cổ và đầu. Nếu họ cảm thấy thoải mái duy trì tư thế này, người nhận có thể tiếp cận bên dưới và nắm bắt các bộ phận của của mình, tham gia vào một bắt tay hoặc đột quỵ.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi