Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy

0
1549

làm tình Eve’s Ecstasy (tạm dịch Đêm giao thừa của Ecstasy)

Description

For the receiver who likes to be in control or want to try something new, Eve’s Ecstasy is a great position. The performer lies down with their head hanging over the edge of the bed (couch, love seat, dock, etc…) and then the receiver then straddles their partner’s face.

By varying the way you are sitting on your partner you can control the amount of stimulation and access, just make sure not to put too much stress on your partner’s neck.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Eve's Ecstasy

Tạm dịch bằng … Google:

Đối với người nhận những người thích kiểm soát hoặc muốn thử một cái gì đó mới, Eve Ecstasy là một vị trí tình dục bằng miệng tuyệt vời. Các biểu diễn nằm với đầu của mình treo trên mép giường (ghế, ghế tình , dock, vv…) và sau đó người nhận sau đó nằm giữa khuôn mặt đối tác của họ.

Bằng cách thay đổi cách bạn đang ngồi trên đối tác của bạn, bạn có thể kiểm soát lượng và truy cập, chỉ cần đảm bảo không đặt quá nhiều căng thẳng trên cổ của đối tác.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi