Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs

0
238

Ear Muffs (tạm dịch Tai Muffs)

Description

A variation of the Scarf, the Ear Muffs position places the partners on their sides with the receiving partner placing their thighs around the head of their performing partner. This position is a big hit for the additional hand stimulation that can be provided.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Ear Muffs

Tạm dịch bằng … Google:

Một biến thể của khăn, vị trí làm tình bằng miệng tai Muffs nơi các trên mặt của họ với các nhận, đặt bắp đùi của họ xung quanh đầu của của họ thực hiện. Vị trí này là một hit lớn cho sự kích thích thêm bàn tay có thể được cung cấp.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • vợ Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi