Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua

0
299

Tư thế làm tình Drive Thru (tạm dịch Lái thông qua)

Description

In the Drive-Thru the performing partner sits on the floor (leaning slightly back) and has their partner stand spread-legged over their face. The position is popular because the both the giver and receiver have a great deal of control; the giver is free to lick and suck at will, while the receiver can lower their bodies for more pressure, raise them for less pressure, or rock forward and backward to change the area of focus.

If the giver leans back against the edge of a couch or bed, they can also use their hands on the lower body area or reach up to the breast area.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Drive Thru
Tạm dịch bằng … Google:

Trong Drive-Thru đối tác biểu diễn ngồi trên sàn nhà (nghiêng một chút trở lại) và có đối tác của họ đứng chân lây lan trên khuôn mặt của họ. Vị trí này là phổ biến vì các giver và người nhận có rất nhiều kiểm soát; các giver là miễn phí để liếm và bú lúc sẽ, trong khi người nhận có thể thấp hơn cơ thể của họ cho áp lực nhiều hơn, tăng chúng cho ít áp lực, hoặc đá về phía trước và lạc hậu để thay đổi khu vực tập trung.

Nếu các giver leans trở lại đối với các cạnh của một chiếc ghế hoặc giường, họ cũng có thể sử dụng bàn tay của họ trên diện tích cơ thể thấp hơn hoặc đạt đến các khu vực vú.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi