Tư thế quan hệ vợ chồng Butler – Butler

0
312

Tư thế Butler (tạm dịch Butler)

Description

The Butler is Forbidden Fruit stood up. However, it is not quite as intimate and sensual position as the receiver is not as totally exposed to the giver. It is nonetheless very pleasurable! The receiving partner stands while their partner kneels behind and between their legs. The position is particularly suited to analingus and other anal play.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Butler

Tạm dịch bằng … Google:

The Butler là trái cấm đứng dậy. Tuy nhiên, nó không phải là khá như thân mật và một vị trí như người nhận không là hoàn toàn tiếp xúc với các giver. Tuy nhiên là rất thú vị! Các nhận được đứng trong khi của họ kneels phía sau và giữa hai của mình. Vị trí là đặc biệt phù hợp với analingus và khác chơi hậu môn.


Xem các phần khác trong cùng series Cunnilingus:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Hood – Dưới mui xe
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Forbidden Fruit – Trái Cấm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Spread Eagle – Spread Eagle
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Sink – Dưới bồn rửa chén
 • Tư thế vợ Butler – Butler
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Drive Thru – Lái thông qua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ear Muffs – Tai Muffs
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Scarf – Khăn quàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 – Cô 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush – Đi vội vàng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding The North Face – Ngựa North Face
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Under the Cuckoo’s Nest – Theo tổ chim cúc cu
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Feedbag – Feedbag
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Eve’s Ecstasy – Đêm giao thừa của Ecstasy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Her Suplex – Cô Suplex
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Licking the Flag Pole – Liếm cực kỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding the South Face – Ngựa mặt Nam
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pie in the Sky – Pie in the Sky
 • Gửi phản hồi