Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider

0
822
Bài trong tổng số 138 bài viết thuộc series Animated 3D Sex Positions
Bài trong tổng số 20 bài viết thuộc series Cowgirl

Side Rider (tạm dịch Vị trí làm tình bên Rider)

Description

Side-Rider position is a variation of Asian Cowgirl, where the receiver is facing sideways-on from their partner and plants their feet instead of kneeling. Although not a big deal for the young and nimble, this position can be extremely difficult and tiring for many receivers, so their partner should offer some support using their hands whenever possible.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Side Rider

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí bên-Rider là một biến thể của , nơi mà người nhận là mặt nghiêng trên từ đối tác của họ và cây đôi chân của mình thay vì quỳ. Mặc dù không phảimột vấn đề lớn đối với trẻ và nhanh nhẹn, vị trí này có thể vô cùng khó khăn và mệt mỏi cho nhiều máy thu, vì vậy đối tác của họ nên cung cấp một số hỗ trợ bằng cách sử dụng bàn tay của họ bất cứ khi nào có thể.

Xem các tư thế làm tình khác::
 • Tư thế vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp