Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy

0
351

Tư thế làm tình See Saw (tạm dịch Xem thấy)

Description

A very intimate position, the See-Saw will definitely bring you and your partner closer. To get into this position, the giver sits up with legs straight while their partner sits on top of them with legs planted on either side. Although movement is limited, don’t underestimate the passion that can be experienced using it.

Lên đỉnh với tư thế làm tình See Saw

Tạm dịch bằng … Google:

Một vị trí rất thân mật, See-Saw sẽ chắc chắn mang lại cho bạn và đối tác của bạn gần gũi hơn. Để có được vào vị trí này, các giver ngồi với đôi chân thẳng trong khi đối tác của họ ngồi trên đầu trang của họ với chân trồng hai bên. Mặc dù di chuyển được giới hạn, đừng đánh giá thấp niềm đam mê đó có thể được kinh nghiệm bằng cách sử dụng nó.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi