Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo

0
469

(tạm dịch )

Description

If you and your partner have struggled with slipping out in the Cowgirl position, then the Rodeo should reduce this irritating occurrence at the possible expense of clitoral stimulation. In nutshell, the Rodeo position is simply Cow Girl with the receiver facing the opposite way the receiver. Although the receiver no longer presents their breasts / chest to their partner for easy access, they provide great access and great view to the receiver’s rear end.

Lên đỉnh với tư thế làm tình Rodeo

Tạm dịch bằng … Google:

Nếu bạn và đối tác của bạn đã vật lộn với trượt ra ở vị trí Cowgirl, sau đó các Rodeonên giảm sự kiện này tại các chi phí có thể âm vật. Tóm lại, vị tríRodeo là chỉ đơn giản là bò cô gái với người nhận phải đối mặt với cách đối diện với người nhận. Mặc dù nhận không còn trình bày bộ ngực của họ / ngực để đối tác của họ cho dễ dàng truy cập, họ cung cấp truy cập tuyệt vời và một cái nhìn tuyệt vời để cuối phía sau của người nhận.


Xem các phần khác trong cùng series Cowgirl:

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Gửi phản hồi